Sunday, January 19, 2014

A Story

Som det fremgår af den ovenstå devastatione redegørelse, deler DF og de radikale bitge af de samme holdninger til emnet, men der, hvor det bliver tydeligt, at de er vidt forskellige, er i deres måder at argumentere på og i denne sammenhæng deres vidt forskellige udgangspunkter, for hvor DF tager udgangspunkt i Danmark og derfra breder det ud på det store udland, bruger de radikale den diametralt modsatte strategi, og starter med at sige, at det danske sprog altid har været præget af andre sprog, og composition fornemmer næsten, at de stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt der overhovedet er et decideret dansk sprog. Hvis vi prøver at fokusere på DFs udspil, og på hvordan de fremstiller danskheden, finder vi hurtigt et tydeligt spil på fællesskabsfølelsen hos tilhøreren. Vi mærker helt fra starten, at den globaliserede verden er en trussel, der skal tages alvorligt, og som bek peculiarityt er der intet, der kan få folk til at flytte tættere sammen end en fælles trussel min pointe kan ganske glimrende illustreres ved historiske kendsgerninger som den danske og engelske romantiske litterære periode, hvor forfatternes nationalfølelse er umisforståelig, og det kommer jo lige netop af, at riget i begge tilfælde er blevet reduceret fra et stort til et væsentligt mindre.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Det er denne frygt, der er så tydelig at spore i DFs udspil på sprogområdet, og det illustreres fantastisk helt i starten af teksten, hvor det hedder sig, det danske sprog er derfor konstant presset af fremmede sprog. Så er stilen lagt, og det er svært at finde et tydeligere eksempel på en patos-argum entation, der netop er defineret ved sit kra! ftige spil på tilhørernes følelser, der i dette tilfælde naturligvis er nationalfølelsen. Teksten fortsætter på samme måde med at spille på stoltheden ved at være dansk, der her eksemplificeres i den store danske komedieforfatter Ludvig Holberg, og DF er udmærket bevidste om virkningen af denne sammenligning, fordi de fleste danskere kender Holberg som en mand med specielt danske...If you want to get a full essay, alteration it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment